Rea Music Promotions

Somos unha empresa que traballa para capturar o cumprimento dos obxectivos dos nosos clientes e nos afanamos con ilusión e anhelo en conseguilo. Teus proxectos serán expostos a nosos clientes (promotores, empresarios, entidades públicas, axencias…) para a contratación das túas datas como artista. Promovemos a xestión na contratación artística con asesoramento personalizado e entrega de presupostos inmediata.
Rea Music Promotions está dada de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores así como no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia o Autónomos.
Nosa labor abarca todo o territorio nacional e tamén contamos con clientes en América do Sur.
O noso produto está baseado na creación e produción total de calquera tipo de eventos do ámbito do espectáculo.
Exercemos unha labor no campo da representación artística comprendendo todos os pasos da xestión, que van dende a búsqueda de contratos ata a coordinación total dos mesmos.
Por iso, podemos encargarnos de todo, dende a contratación do artista, preparación e execución do evento. Te ofrecemos a asesoría necesaria para que os teus espectáculos sexan efectivos e atrapen o teu público.

Grupos