Aparato

Aparato esperta nun mundo estraño que non é quen de entender.

O amor, a felicidade, a dor, a sorpresa, o desexo, o medo... Sentimentos, sensacións para as que Aparato non está programado.

Pero a música xorde de xeito espontáneo e visceral, e convértese no seu mecanismo para expresarse, para comunicarse.

Aparato awakes in a strange world is not able to understand.

Love, happiness, pain, surprise, desire, fear,... Feelings,sensations Aparato is not programmed for.
 
But the music emerge spontaneous and visceral, being the way to express, communicate.


Aparato é: electrónica / synth-pop / melodic-bass / house / trip-hop

 

SOUNDCLOUD

Músicos