Robertoliveira

Robertoliveira (Salceda de Caselas, Pontevedra 1979)

Percusionista especializado no comisionado e estreno de obras, específicamente para percusión, electrónica e arte visual sincronizado [música electroacústica] de novos compositores nacionais e internacionais. 

Jorge Variego, Jonathan Nangle, Brian Keegan, Garrett Sholdice, Sergio Fidemraizer, Carlos Perón Cano, Oriol Graus, Andrés Álvarez, María Mendoza, Antón Alcalde, Rubén Vizcaino, Tiago Derriça, Diana Pérez, Reyes Oteo, Gonçalo Lourenço, Angela da Ponte, Edson Zampronha, Daniel Schachter e outros compositores escribiron obras para el.

Robertoliveira completa os seus estudos de licenciatura en percusión no Koninklijk Conservatorium da Haia [Países Baixos]. Continúa seus estudos de "master in music performance/chamber music" na Royal Irish Academy of Music de Dublín [Irlanda], obtendo a distinción "First Class Honours” pola DCU Dublin City University. 

Realiza concertos como solista, con ensembles e con orquestas xunto cos máis destacados artistas, directores e compositores actuais en Portugal, Francia, Bélxica, Holanda, Alemaña, Dinamarca, Noruega, Hungría, Italia, Chipre, Austria, Luxemburgo, Eslovenia, Eslovaquia, Suiza, Irlanda, Irlanda do Norte, Inglaterra, Marrocos, Arxentina, Brasil, México, Estados Unidos, Filipinas, Taiwán e China.

Focalizado en difundir música para percusión, electrónica e arte visual como toda unha experiencia multisensitiva, deixando atrás o vetus format de concerto contemporáneo, Robertoliveira está considerado un dos artistas máis creativos, atrevidos e innovadores do panorama musical contemporáneo. 

Membro da AMEE Asociación de Música Electrocústica de España; PAS Percussion Arts Society e da European Conference of Promoters of New Music, Robertoliveira esta avalado polo Excm. Concello de Salceda de Caselas.

Músicos