Opinións sobre a futura Lei de Espectáculos

Jorge Linheira, investigador independiente de políticas culturais, ven de publicar un interesante artigo sobre o Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

http://praza.gal/opinion/4227/proxecto-de-lei-de-espectaculos-publicos-e-actividades-recreativas-de-galicia-a-lei-mordaza-da-cultura/